Novice/Obvestila  Cenik  2020 - Avgust

Avgust 2020

 

ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o. obvešča vse uporabnike daljinskega ogrevanja v mestu Jesenice, da smo v skladu z 18. členom Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.list RS, št. 27/2015) izvedli spremembo cene toplotne energije, do katere je prišlo zaradi zvišanja cene toplote za 0,68 % s strani proizvajalca toplote ENOS, d.d., Jesenice in uveljavljanja nove izhodiščne cene toplote po odločbi Agencije za energijo.

Nova cena MWh, ki je za končnega odjemalca višja za 0,68 %, je izpisana v spodnji preglednici in velja od 01.08.2020 dalje.

 

 

Tarifna postavka

Cena

DDV (22 %)

Cena z DDV

Variabilni del EUR/MWh

61,39350 €

13,50657 €

74,9001 €

Fiksni del

Priklj. moč EUR/kW/mes

1,1289 €

0,2484 €

1,3773 €

Fiksni del

Števnina EUR/m2/mes

0,0542 €

0,0120 €

0,0662 €

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti EUR/MWh (Ur.l. RS 96/14)

0,80 €

0,18 €

0,98 €

Prispevek OVE + SPTE (Ur.l.RS, št. 56/2015) EUR/MWh

0,99045 €

0,21789 €

1,2083 €

 

Pravna podlaga za dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, številka 96/2014 in spr.);

Pravna podlaga za variabilni del cene energije: Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.list RS, št. 2/2017), Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, številka 57/2013);

Pravna podlaga za fiksni del stroškov daljinskega ogrevanja: Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list RS, številka 50/2012) in Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list RS, številka 32/2009);

Pravna podlaga za OVE+SPTE: Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, številka 56/2015);