Novice/Obvestila  Arhiv cenikov  Prejšnja leta  2014 - December

December 2014

ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o. obvešča vse uporabnike daljinskega ogrevanja v mestu Jesenice, da smo v skladu z 7. členom Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list R.S. 28/2014) izvedli spremembo cene toplotne energije, do katere je prišlo zaradi znižanja cene toplotne energije za 6,07 % s strani proizvajalca toplote ENOS, d.d.,  Jesenice. 

Nova cena MWh, ki je nižja za 6,03 %,  je izpisana v spodnji preglednici in velja od  01.12.2014 dalje. 

Tarifna postavka

Cena

DDV (22 %)

Cena z DDV

Variabilni del  EUR/MWh

62,3237 €

 

13,7112 €

 

76,0349 €  

Fiksni del

Priklj. moč EUR/kW/mes

1,1289 €

 

0,2484 €

 

1,3773 €

 

Fiksni del

Števnina EUR/m2/mes

0,0542 €

0,0120 €

0,0662 €

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti EUR/MWh

0,50 €

0,11 €

0,61 €

Prispevek OVE + SPTE (Ur.l.RS, št. 38/14) EUR/MWh

0,99627 €

0,21917 €

1,2154 €

 

Pravna podlaga za dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, številka 114/2009 in spr.);

Pravna podlaga za variabilni del cene energije: Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, številka 28/2014), Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, številka 57/2013);

Pravna podlaga za fiksni del stroškov daljinskega ogrevanja: Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list RS, številka 50/2012) in Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list RS, številka 32/2009);

Pravna podlaga za OVE+SPTE: Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, številka 38/2014);