DOKUMENTI  ZAKONODAJA

ZAKONODAJA S PODROČJA ENERGETIKE

 1. Energetski zakon (EZ-1) Uradni list RS 17/14
 2. Energetski zakon (EZ) Uradni list RS 27/07 - uradno prečiščeno besedilo 70/0822/10 37/11 - odl. US 10/12 94/12 - ZDoh-2L 17/14 - EZ-1
 3. Uredba o energetski infrastrukturi Uradni list RS 62/03 88/03 75/10 53/11 17/14 - EZ-1

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 1. (STARI PRAVILNIK) Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli Uradni list RS 7/10 17/14 - EZ-1
 2. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce Uradni list RS 28/14
 3. Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike Uradni list RS125/04 71/09 22/10 - EZ-D 17/14 - EZ-1
 4. NOVI PRAVILNIK o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli Uradni list 82/2015 z dne 3.11.2015.

LOKALNI PRAVILNIKI IN UREDBE

 1. Splošni pogoji za poslovanje z e-računom (pdf datoteka)
 2. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Jesenice, Uradni list  RS 22/2017 z dne .30.6.2017 (veljavna od 15.7.2017 naprej)
 3. Tehnične zahteve za graditev vročevodnega sistema in toplotnih postaj (pdf datoteka)
 4. Tehnične zahteve za priključitev stavb na distribucijski sistem (pdf datoteka)