MOTENA DOBAVA SANITARNE TOPLE VODE! >
< ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
09.11.2016 08:36 Starost: 4 yrs

Ključna vprašanja in odgovori o novem pravilniku obračuna toplote


Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v

stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

(Ur. l. RS, št. 82/15, 61/16)

# POVEZAVA NA PRAVILNIK #